Cybernetyka

From Encyklopedia Polskiej Szkoy Cybernetyki
Jump to: navigation, search

Cybernetyka - nauka o sterowaniu.[1] Nazwa cybernetyka pochodzi od starogreckiego Kybernetiken tzn. umiejętność kierowania. W XX wieku (1948 r.) pojawia się ten termin po raz pierwszy w pracy naukowej pt. Cybernetyka, czyli sterowanie i przetwarzanie informacji w zwierzęciu i maszynie, autorstwa amerykańskiego matematyka Norberta Wienera. W 1956 roku angielski psychiatra William Ross Ashby zdefiniował cybernetykę jako naukę o sterowaniu w ogólności. [2].

  1. Cybernetyczna teoria układów samodzielnych - Marian Mazur, 1966.
  2. An introduction to Cybernetics, W.R. Ashby, 1956.